BROWN KRAFT FOOD BOX

35.0049.00

Size:
No.8 (1400ml) (300)
No.2 (1450ml) (200)

No.12 (1000ml) (240)

No.1 (740ml) (450)

SKU: E14 Categories: ,